Index

05-11-2021random, reading, skills
Vì sao feedback rất quan trọng?
28-05-2021random, opinion, reading
Chuyện không đầu không đít (phần 5)
06-11-2017review, reading
[Review] Game Engine Black Book
22-07-2017random, opinion, reading
Weekend Reading 22/07/2017
17-06-2017reading, review, opinion
Rework và tư duy build sản phẩm
15-05-2017review, reading
[Reading] What If?
12-05-2017reading, hacking, hardware, review
[Reading] Engineer's Mini-Notebook: Communications Projects
01-02-2017random, opinion, reading
Dân IT đọc sách như thế nào đây?
23-01-2017random, math, opinion, reading, review
Mathematics as a hobby, tại sao không?
Tags: