Index

22-11-2021random, opinion
Remote work
05-11-2021random, reading, skills
Vì sao feedback rất quan trọng?
28-05-2021random, opinion, reading
Chuyện không đầu không đít (phần 5)
13-01-2021hardware, random, opinion
Một phím một chuột và 2 máy tính
13-08-2020random, opinion
Vùng lùng bùng
29-06-2020random, opinion
Be an Amateur
30-09-2019random, opinion
Chuyện không đầu không đít
23-11-2018random, opinion
Cái nút Unsubscribe
15-10-2018random, opinion
Là framework? hay là library?
13-10-2018random, opinion, javascript
Blame Driven Development
03-10-2018random, opinion
Bàn về Problem Solving Skill
16-09-2018random, opinion
Giấy với bút
13-07-2018random, opinion, css
Hai kiểu lập trình viên
03-06-2018random
Kí sự si-li-côn
06-05-2018random
Stay healthy
04-05-2018random
Lái xe với robot
24-03-2018random, opinion
Short posts - 03/2018
03-01-2018random, opinion
Đi làm cho startups
03-12-2017random, opinion
Đọc cái gì, và đọc ở đâu
19-11-2017random
Chuyện lương :))
08-10-2017random, opinion
Đôi điều về Regex
19-09-2017opinion, random
Chuyện nói tiếng Anh
16-09-2017math, random
Khi những con số biết lừa
01-09-2017random, opinion
Back to work...
22-07-2017random, opinion, reading
Weekend Reading 22/07/2017
24-06-2017random, opinion
Speed listening
19-05-2017random
Khi user ngoan cố...
17-05-2017random, opinion
Vấn đề bản quyền bài viết
11-05-2017random, opinion
Chuyện răng ri mô rứa :))
28-03-2017random, opinion, linux
Chuyện gõ tiếng Việt trên Linux
19-03-2017random, algorithm, review, math, rust
Weekend Reading - 03/2017
08-02-2017opinion, writing, random
Làm thế nào để viết blog kĩ thuật?
04-02-2017random, opinion, review, writing
Tản mạn chuyện viết lách
01-02-2017random, opinion, reading
Dân IT đọc sách như thế nào đây?
23-01-2017random, math, opinion, reading, review
Mathematics as a hobby, tại sao không?
10-10-2016opinion, random, math, algorithm
Lập trình và Toán học
01-07-2016random, opinion
Vài điều linh tinh về Github
05-05-2016random, opinion
Nhục Driven Development
Tags: