Index

22-11-2021random, opinion
Remote work
28-05-2021random, opinion, reading
Chuyện không đầu không đít (phần 5)
13-01-2021hardware, random, opinion
Một phím một chuột và 2 máy tính
13-08-2020random, opinion
Vùng lùng bùng
30-06-2020vim, opinion
Rethinking the hjkl
29-06-2020random, opinion
Be an Amateur
30-09-2019random, opinion
Chuyện không đầu không đít
23-11-2018random, opinion
Cái nút Unsubscribe
16-11-2018css, opinion
A taste of Atomic CSS
15-10-2018random, opinion
Là framework? hay là library?
13-10-2018random, opinion, javascript
Blame Driven Development
03-10-2018random, opinion
Bàn về Problem Solving Skill
16-09-2018random, opinion
Giấy với bút
13-07-2018random, opinion, css
Hai kiểu lập trình viên
24-03-2018random, opinion
Short posts - 03/2018
03-01-2018random, opinion
Đi làm cho startups
12-12-2017opinion, elm, functional-programming
Đôi điều về Elm
03-12-2017random, opinion
Đọc cái gì, và đọc ở đâu
08-10-2017random, opinion
Đôi điều về Regex
19-09-2017opinion, random
Chuyện nói tiếng Anh
01-09-2017random, opinion
Back to work...
22-07-2017random, opinion, reading
Weekend Reading 22/07/2017
24-06-2017random, opinion
Speed listening
19-06-2017vim, opinion
Code không màu...
17-06-2017reading, review, opinion
Rework và tư duy build sản phẩm
17-05-2017random, opinion
Vấn đề bản quyền bài viết
11-05-2017random, opinion
Chuyện răng ri mô rứa :))
28-03-2017random, opinion, linux
Chuyện gõ tiếng Việt trên Linux
20-02-2017opinion, growthhacking, review
Growth Hacking dành cho Developer
08-02-2017opinion, writing, random
Làm thế nào để viết blog kĩ thuật?
04-02-2017random, opinion, review, writing
Tản mạn chuyện viết lách
01-02-2017random, opinion, reading
Dân IT đọc sách như thế nào đây?
23-01-2017random, math, opinion, reading, review
Mathematics as a hobby, tại sao không?
10-10-2016opinion, random, math, algorithm
Lập trình và Toán học
01-07-2016random, opinion
Vài điều linh tinh về Github
05-05-2016random, opinion
Nhục Driven Development
Tags: