Huy's Blog Theo dõi blog này

Tại sao "giây" được gọi là "second"

Published: 4/29/2017 10:11:20 PM

Trong tiếng Anh, để chỉ đơn vị thời gian, chúng ta có từ minute để chỉ một phút ($\frac{1}{60}$ của một giờ) và second để chỉ một giây ($\frac{1}{60}$ của một phút).

Vậy tại sao lại có cách gọi tên như thế này? Tại sao dùng từ minute và tại sao dùng từ second?

Từ rất lâu thì cả người phương Đông và người phương Tây đều chọn cách chia nhỏ thời gian của một ngày ra thành nhiều phần nhỏ khác nhau để xác định các mốc thời gian trong ngày. Người phương Đông chia giờ theo 12 con giáp, hoặc chia thành "đêm năm canh, ngày sáu khắc". Nhưng người phương Tây thì chọn cách chia khác, và là cách chia mà chúng ta sử dụng rộng rãi ngày nay.

Ban đầu, họ chia một ngày thành 24 giờ, một giờ có 60 phút, và có 7 ngày trong một tuần. Suy ra một ngày có 1440 phút và có 10080 phút trong một tuần.

Phút là đơn vị nhỏ nhất ở thời điểm đó, vì vậy để gọi nó, người ta dùng chữ minute, có gốc trong tiếng Latin là minuta (nhỏ/small).

Về sau, khi cần một đơn vị tính toán chi tiết hơn nữa, người ta tiếp tục chia phút ra 60 phần khác nhau và gọi mỗi phần nhỏ này là phần nhỏ thứ hai (second small / minuta secunda), gọi một hồi thì gọi nhanh là second. ¯\_(ツ)_/¯

Gõ xong nhấn Ctrl + Enter để gửi. Bạn không thể xóa comment sau khi gửi.