Huy's Blog Theo dõi blog này

Weekend Reading 22/07/2017

Published: 7/22/2017 5:55:14 PM

Tuần này mình vô chế độ lười, nên không làm gì cả, chỉ nằm đọc sách báo linh tinh là chính, thôi thì làm cái post tổng hợp mấy thứ hay ho đọc được:

Blog posts

Sách

Gõ xong nhấn Ctrl + Enter để gửi.