Weekend Reading 22/07/2017

Tuần này mình vô chế độ lười, nên không làm gì cả, chỉ nằm đọc sách báo linh tinh là chính, thôi thì làm cái post tổng hợp mấy thứ hay ho đọc được:

Blog posts

Sách

Gõ xong nhấn Ctrl + Enter để gửi. Bạn không thể xóa comment sau khi gửi.
    Đừng lo. Mình không có spam gì đâu :D Và bạn có thể unsubscribe bất cứ lúc nào.
    Nếu không thích, thì các bạn có thể tự subscribe vào RSS feed của mình.