Gõ tiếng Việt trên Emacs Linux

Có một vấn đề khá đau đầu với dân xài Emacs trên Linux (dù là GUI hay Termminal mode), đó là không gõ tiếng Việt với fcitx hay ibus được.

Có một cách khắc phục, nhưng cách này chỉ hoạt động nếu bạn dùng Emacs trên terminal, còn GUI mode thì vẫn bó tay.

Đầu tiên, cần phải kiẻm tra xem máy đã enabled vi_VN.UTF-8 locale chưa:

locale -a

Nếu chưa thấy, thì có thể add thêm thông qua hướng dẫn tại Archlinux Wiki/Locale.

Tiếp theo, cài đặt biến môi trường LC_CTYPE của máy thành vi_VN.UTF-8:

export LC_CTYPE=vi_VN.UTF-8

Từ bây giờ, bạn đã có thể gõ tiếng Việt trên Emacs (chỉ trong terminal mode emacs -nw thôi nhé).

Gõ xong nhấn Ctrl + Enter để gửi. Bạn không thể xóa comment sau khi gửi.
    Đừng lo. Mình không có spam gì đâu :D Và bạn có thể unsubscribe bất cứ lúc nào.
    Nếu không thích, thì các bạn có thể tự subscribe vào RSS feed của mình.