<- Quay về trang chủ

Dùng neovim thay thế vimdiff

Nếu xài Git và vim hẳn các bạn biết tool vimdiff, dùng để xem diff và merge code.

neovim cũng có chế độ diff tuy nhiên cách cài đặt nó để thay thế cho vimdiff hơi rườm rà một tí. Để tiết kiệm thời gian thì mình share lên đây luôn.

Các bạn có thể copy phần cấu hình dưới đây vào file ~/.gitconfig:

[merge]
  tool = vimdiff
[mergetool]
  prompt = true
[mergetool "vimdiff"]
  cmd = nvim -d $LOCAL $REMOTE $MERGED -c '$wincmd w' -c 'wincmd J'
[difftool]
	prompt = false
[diff]
	tool = vimdiff

Từ bây giờ có thể gõ:

git difftool <blah-blah>

Để sử dụng neovim diff. Nếu lười thì các bạn có thể đặt alias như sau:

git config --global alias.d vimdiff

Rồi thay vì gõ git difftool, chúng ta có thể gõ:

git d <blah-blah>

Happy Vimming ^^

Tags: vimgit
    Gõ xong nhấn Ctrl + Enter để gửi. Bạn không thể xóa comment sau khi gửi.