Huy's Blog Theo dõi blog này

Coder's Life Comic #1: Life of a Frontend guy

Published: 9/29/2017 12:12:43 AM

Mình lười viết nên lại bày ra trò mới, ngồi vẽ truyện 4 khung. Nhưng mà té ra thời gian ngồi vẽ còn tốn hơn cả thời gian ngồi viết =))

Tập #1: Cuộc đời của một Frontend Developer =)))

Tags: comic
Gõ xong nhấn Ctrl + Enter để gửi. Bạn không thể xóa comment sau khi gửi.