Huy's Blog Theo dõi blog này

Coder's Life Comic #1: Life of a Frontend guy

Published: 2017-9-29 00:12:43

Mình lười viết nên lại bày ra trò mới, ngồi vẽ truyện 4 khung. Nhưng mà té ra thời gian ngồi vẽ còn tốn hơn cả thời gian ngồi viết =))

Tập #1: Cuộc đời của một Frontend Developer =)))

Tags: comic
Gõ xong nhấn Ctrl + Enter để gửi.